رازی یک کتابخانه برای جاوا است که برای توسعه نرم‌افزارهای شیمی کاربرد دارد. در حال حاضر رازی می‌تواند فایل‌های SMILES را پردازش کند و یک مدل شی‌گرا از مولکول را برگرداند.

  1. کتابخانه را دانلود کنیدو آن را در پروژه وارد کنید.
  2. یک وهله از com.razi.formats.smiles.Reader بسازید.
  3. متد set را فرا بخوانید مقدار ورودی را به آن تزریق کنید.
  4. متد process را صدا بزنید.
  5. تمام شد !

کد آن به این شکل خواهد بود :

Reader sr = new Reader();
sr.set("C(=O)O");
sr.process();

Molecule mol = sr.get();

حالا می‌توانید از توصیف‌کننده‌ها استفاده کنید. در حال حاضر رازی یک توصیف‌کننده‌ی شمارشی برای مولکول دارد. از کلاس com.razi.descriptor.molecular.CountDescriptor برای این کار استفاده کنید.

cd.countAtoms(); // Number of all atoms
cd.countBonds(); // Number of all bonds
cd.countBondsByOrder(2); // Number of bonds with order 2
cd.countAtomsByElement(element); // Number of all atoms which are the same with given element

اگر به شیمی‌فناوری‌اطلاعات علاقه‌مند هستید، رازی را در گیت‌هاب دنبال کنید.